Technická vybavenost

2.1.1.1 Technická a prostorová vybavenost sexuologické ambulance
vyšetřovací lehátko
gynekologický stůl
pelvimetr
testimetr
optický mikroskop s vybavením pro hodnocení spermiogramu
pletysmografické zařízení k vyšetřování sexuálních reakcí
promítací a reprodukční zařízení pro sexuální podněty
sada podnětů optického, případně akustického charakteru pro vyšetřování sexuální orientace a sexuálních preferencí
Fakultativně: centrifuga ke zpracování ejakulátu
Prostorově:
čekárna
pracovna lékaře
vyšetřovna s vyšetřovacím lehátkem a gynekologickým stolem
kartotéka a archiv zdravotnické dokumentace
pracovna sestry
pracovna psychologa
pletysmografická vyšetřovna pro vyšetřování sexuálních reakcí
spermiologická laboratoř
sociální zařízení s místností pro získání ejakulátu