Dispenzarizace

1.6 Dispenzarizace
V oboru sexuologie považujeme za nezbytnou dispenzarizaci:
sexuálních delikventů se zjištěnou parafilií
transsexuálních jedinců po přeměně pohlaví
dětí a mladistvých se sexuálně podmíněnými poruchami chování