Posudková činnost

3.1 Posudková a znalecká činnost v sexuologii

  • vyšetřování a posuzování pachatelů sexuálních deliktů
  • vyšetřování a posuzování obětí sexuálních deliktů
  • vyšetřování a posuzování sexuálních dysfunkcí u osob poškozených v důsledku otrav a úrazů, nemocí z povolání nebo iatrogenního poškození
  • vyšetřování a posuzování poruch mužské plodnosti včetně paternitních sporů