Popis klientely

1.3 Popis klientely
Epidemiologické studie ukazují relativně vysoký výskyt sexuálních poruch v populaci. Podle posledního průzkumu reprezentativního vzorku české populace z roku 1998 asi 19 % mužů a 17 % žen někdy v životě trpí sexuální dysfunkcí.

Vzestupné trendy vykazuje sexuální delikvence, což představuje zvýšenou poptávku po posuzování, vyšetřování a léčení pachatelů i obětí sexuálních trestných činů a po opatřeních k jejich včasnému zjištění a prevenci. Parafilní osoby puzené k rizikovému chování vyhledávají sexuologickou péči dobrovolně.

Odbornou sexuologickou péči vyžadují jedinci s vývojovými poruchami genitálu i s poruchou psychosexuálního vyzrávání.

Příslušníci několikaprocentní homosexuální minority mívají konfliktní postoje ke své sexuální orientaci, a v procesu dospívání potřebují často odborné konzultace.

Specifickou sexuální menšinu, která někdy vyžaduje sexuologickou péči, tvoří osoby s poruchou sexuální orientace – transsexuální lidé.

Asi 15 % manželských párů zůstává rok po uzavření manželství nedobrovolně bezdětnými. Mužský prvek infertility bývá odhadován na 30–40 % případů. Mezioborová péče o muže z neplodných manželství vyžaduje spolupráci sexuologů.