Síť sexuologické péče

2.1 Síť
2.1.1 Navrhovaná síť sexuologické péče
Sexuologické pracoviště se zřizuje jako samostatné nebo jako součást jiného zdravotnického zařízení. Ambulantní pracoviště poskytující sexuologickou péči by měla být k dispozici zejména ve městech, která jsou centry regionů. V privátních sexuologických ambulancích převládá poskytování především jednoduchých a na technickém vybavení pracoviště nezávislých služeb. Je zcela obvyklé, že celý provoz ambulance spočívá na bedrech jediného odborného lékaře-sexuologa a na omezeném úvazku zdravotní sestry. Chybí často vybavení pro pletysmografické vyšetření sexuálních reakcí, vybavení spermiologické laboratoře a sexuologičtí laboranti. Navrhujeme proto systém doplnit regionálními sexuologickými ambulancemi ve veřejné péči. Ty by se kromě jiného soustavně věnovaly také ochrannému léčení sexuálních delikventů a dispenzarizací podle shora uvedeného návrhu.

Na 100 000 obyvatel se doporučuje:
sexuolog s atestací ... 1,0 úvazku
klinický psycholog ... 1,0 úvazku
zdravotní sestra ... 1,0 úvazku
laborant s atestací v sexuologii ... 1,0 úvazku

Stávající územní stav sítě je velice disproporční ve většině regionů, zejména pak v jižních a západních Čechách (kraj Budějovický, Plzeňský, Karlovarský).
Sexuologická lůžková oddělení se zřizují zpravidla v psychiatrických léčebnách a jsou určena k poskytování ochranné ústavní sexuologické péče. Potřebnou kapacitu tohoto typu sexuologického zařízení odhadujeme na 10 oddělení s kapacitou po 20 lůžkách. Oddělení spolupracují s policií, justicí a orgány sociální péče a s rodinami svých pacientů.