Odborné časopisy

Sexuológia (Bratislava) – časopis Slovenské sexuologické společnosti SLS
ISSN 1335-8820
E-mail: psychoprof@psychoprof.sk

Przeglad seksuologiczny ( vydává Zaklad Sexuologii Medycznej i Psychoterapii CMKP, Warszawa, PL)
E-mail: danapress@wp.pl

Archives of Sexual Behavior (časopis International Academy of Sex Research, New York, USA) ISSN 0004-0002
www.iasr.org

The Journal of Sexual Medicine (vydává International Society for Sexual Medicine, ISSM)
ISSN 1743-6095
www.essm.org
www.issm.org

Kontakt na knihovnu Sexuologického ústavu 1.LF UK Praha:
Tel., fax: 224 968 233