Lůžkové oddělení

2.1.1.2 Vybavení lůžkového sexuologického oddělení (zpravidla v psychiatrické léčebně)
Lůžková sexuologická oddělení jsou určena především k provádění ústavní ochranné sexuologické léčby pachatelů sexuálních deliktů.
Personální vybavení:
2 lékaři-sexuologové (s atestací z psychiatrie)
2 kliničtí psychologové s erudicí v psychoterapii
1 vyšší ZP
15 SZP, část z nich s psychoterapeutickou erudicí. Vzhledem k povaze klientely se doporučuje, aby většinu SZP tvořili muži
1 sociální pracovník
1 pracovní terapeut
0,5 rehabilitačního pracovníka
1 sexuologický laborant
2 jiní odborní pracovníci (pedagog, pohybový terapeut, arteterapeut, muzikoterapeut a podobně).
Technické vybavení
(kromě standardního vybavení psychiatrického oddělení odpovídající velikosti):
Pletysmografické zařízení k vyšetřování sexuálních reakcí a odpovídající vyšetřovna.
Spermiologická laboratoř s optickým mikroskopem a zařízením k hodnocení spermiogramu.
Několik lůžek by mělo být vyhrazeno ke klinickému pozorování sexuálních delikventů, vyšetřovaných pro soudněznalecké účely.
V nadregionálním Centru krizové intervence navrhujeme zřídit nejméně 10 lůžek pro oběti sexuálního násilí, a to pro děti obou pohlaví a pro ženy.