Postgraduální vzdělávání

5.1 Postgraduální vzdělávání lékařů a SZP
Postgraduální vzdělávání lékařů koordinuje Subkatedra sexuologie při Institutu pro další vzdělávání ve zdravotnictví www.ipvz.cz.
Aktuální koncepce dvouletého certifikovaného kursu, zakončeného atestační zkouškou ze sexuologie je dostupná na webu IPVZ.

Subkatedra sexuologie IPVZ každoročně vypisuje klinické stáže a organizuje odborné víkendové kurzy na specifická témata.