Pracovní schůze Sexuologické spol.

Pracovní schůze Sexuologické spol.

27.11.2023 - Praha
Stát:Česká republika

Jednací jazyk: čeština

Poznámka:
Pracovní schůze, která se koná dne 27. listopadu 2023 od 10.00 hodin v Lékařském domě, Přednáškový sál, Praha 2, Sokolská 31

Téma pracovní schůze: Sexualita dětí a dospívajících

Program


Prim. MUDr. David Neumann, Ph.D.: Nesoulad rodu a pohlaví u dětí. 30 min.

MUDr. Hana Fifková: Klinické zkušenosti s rodový nesouladem u dětí a dospívajících. 30 min.

Doc. MUDr. Jiřina Zapletalová, PhD.: Kontroverze u poruch rodové identity z pohledu dětského endokrinologa. 30 min.

Prof. PhDr. Petr Weiss, PhD., DSc.: Psychologická diagnostika dětí a dospívajících s GID 30 min.

Přestávka


MUDr. Eva Katrlíková, PhDr. Jana Štefániková, PhD., MUDr. Barbora Vašečková, PhD.: Stav transrodovej zdravotnej starostlivosti o deti a adolescentov na Slovensku. 30 min. .

MUDr. Eliška Bartečková, PhD.: Přehled dat o nárůstu adolescentů s genderovou dysforií a reakce na tento nárůst, zejména v Evropě. 30 min.


Prof. PhDr. Petr Weiss, PhD., DSc.
předseda Sexuologické společnosti ČLS

vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.


Archiv odborných akcí