Evidence členů

Evidence členů ČLS JEP i jejích jednotlivých organizačních složek (tj. odborných společností a spolků lékařů) se vede centrálně v sekretariátě ČLS JEP.
Zájemce o řádné členství v ČLS JEP i v jejích organizačních složkách musí vyplnit Přihlášku a předá ji přímo předsedovi organizační složky ČLS JEP nebo pošle do evidence členů ČLS JEP (adresa uvedena na přihlášce), která ji předá k projednání do výboru příslušné organizační složky.
Při vyplňování přihlášky zájemce označí v Přehledu odborných společností a spolků lékařů ČLS JEP, vybranou organizační složku, jíž se chce stát členem. Pro každou organizační složku je nutno vyplnit samostatnou přihlášku.

O přijetí zájemce o členství v některé z organizačních složek ČLS JEP rozhoduje výbor organizační složky.
Nový člen je zaveden do centrální evidence členů ČLS JEP. Členem ČLS JEP i jejích organizačních složek se může stát občan ČR i cizinec.