X. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP

X. konference Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP Interdisciplinární spolupráce v sexuální medicíně

22.10.2022 - Praha
Stát:Česká republika
Místo konání: Kinosál FN Motol, Hlavní budova – ředitelství, 2. patro
V úvalu 84, 150 06 Praha 5
Pořadatel: Sekce gynekologické sexuologie ČGPS ČLS JEP a Gynekologicko-porodnická klinika

Kontakt: doc. MUDr. Zlatko Pastor, Ph.D.
E-mail: pastor.zlatko@volny.cz
Telefon: 724 031 582
Adresa: Gynekologicko-porodnická klinika, V Úvalu 84, Praha 5, 150 00

Jednací jazyk: čeština

Poznámka:

Pozvánka ke stažení
Program ke stažení
Přihláška ke stažení


Archiv odborných akcí