Pedagogická činnost

Pedagogická a výchovná činnost
Pracovníci Ústavu se podílejí na pregraduální i postgraduální výchově lékařů. Sexuologie je součástí doktorandských programů 1.lékařské fakulty UK. Subkatedra sexuologie působí tradičně v institucionální a personální shodě mezi IPVZ a VFN v Praze. Pracovníci Sexuologického ústavu přednášejí také na dalších vysokých školách. Jsou často aktivní v sexuální výchově mládeže i pedagogů.