Věda a výzkum

Věda a výzkum

Sexuologický ústav organizuje pravidelné průzkumy sexuálního chování obyvatel ČR v pětiletých intervalech. Program běží od roku 1993, poslední takový průzkum byl proveden v roce 2008.
Pracovníci ústavu se podílejí na řešení výzkumných úkolů v rámci 1.LF UK i ve spolupráci s jinými institucemi. Podílejí se na průzkumech, které souvisejí s šířením pandémie HIV/AIDS.