20. století

Na počátku 20. století se sexuálním problémům lidí věnovali zejména lékaři z oboru dermatovenerologie, psychiatrie a gynekologie. První mezinárodní sexuologickou konferencí na našem území bylo zasedání Světové ligy pro sexuální reformu, které se uskutečnilo v roce 1932 v Brně.

V padesátých letech vznikly při Endokrinologické a Psychiatrické společnosti ČLS samostatné sexuologické sekce. V roce 1968 byla ustavena samostatná Sexuologická společnost ČLS, vedená profesorem Josefem Hynie. Ve stejném roce se v Praze uskutečnila mezinárodní sexuologická konference.

V roce 1977 a 1986 se v Praze uskutečnilo zasedání mezinárodní organizace IASR (International Academy of Sex Research) za předsednictví prof. MUDr. Jana Rabocha, DrSc.