Zítra

Sexuologická společnost pořádá každoročně nejméně dvě domácí konference. Nepravidelně se pořádají společné konference s Polskou sexuologickou společností. Jednou za dva roky je Společnost spolupořadatelem konference East-West, věnované sexuální agresivitě a pohlavnímu zneužívání dětí. Společnost se podílí na akcích dalších odborných organizací: SPRSV (Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu – každoročně konference o sexuální výchově v Pardubicích, vydávání časopisu „Plánování rodiny a reprodukční zdraví“), Národní výbor pro prevenci HIV/AIDS (pravidelná konference každým rokem v Poděbradech), Psychiatrická společnost ČLS (každý druhý rok společná pracovní schůze na vybrané odborné téma).

Sexuologická společnost ČLS je kolektivním členem EFS (European Federation of Sexuology) a WAS (World Association of Sexuology). V červnu 2006 se v Praze uskuteční konference EFS (Evropské federace pro sexuologii).

Za členy prestižní mezinárodní sexuologické organizace IASR (International Academy of Sex Research) byli dosud z České republiky zvoleni: PhDr. Aleš Kolářský, CSc., prof. PhDr. Stanislav Kratochvíl, CSc., PhDr. Josef Madlafousek, CSc., prof. MUDr. Jan Raboch, DrSc., prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc., doc. MUDr. Jaroslav Zvěřina, CSc.