Minulost

Přirozeným centrem lékařské sexuologie v Československu a později v České republice byl a zůstává Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Ústav byl založen při české Lékařské fakultě UK v Praze již v roce 1921, a je nejstarším sexuologickým univerzitním pracovištěm na světě.

Zakladatelem české sexuologické školy byl prof. MUDr. Josef HYNIE, DrSc. (1900-1989), který vedl pražský Sexuologický ústav v letech 1934 - 1974. Jeho nástupcem byl prof. MUDr. Jan RABOCH, DrSc. (1917-2002), který Sexuologický ústav vedl od roku 1974 do roku 1989. Od roku 1989 je přednostou Sexuologického ústavu doc. MUDr. Jaroslav ZVĚŘINA, CSc.

K významným osobnostem v historii české sexuologie patřili také kolegové, kteří již nejsou mezi námi: MUDr. Vladimír Barták, CSc., MUDr. Karel Nedoma, CSc., doc. MUDr. Miroslav Pokorný, CSc., MUDr. Albert Topiař. a doc. MUDr. Kurt Freund, DrSc. (který se mezinárodně prosadil za svého působení v Kanadě).