Nácvik orgasmu

Nácvik orgasmu

Při dráždění pohlavních orgánů se může žena svěřit invenci svého partnera a zapojit tak jeho ruce i ústa. Může se konečně dráždit také sama, a hledat tak způsoby, kterými by dospěla ke kýženému vyvrcholení. K dispozici jsou také různě konstruované a různě tvarované vibrátory, které více či méně napodobují tvar& ztopořeného penisu. U některých poruch ženské vzrušivosti může být použití vibrátorů neobyčejně účinným prostředkem. Není proto důvodu je alespoň nezkusit, když jiné možnosti nebyly úspěšné.

U nácviku síly stahů svalstva poševního vchodu jde o nacvičování situace "zadržování pohlavního údu v pochvě" při pohlavním styku. Klasický nácvik žena provádí při močení. Žena se snaží opakovaně přerušovat proud moče stahem svalů pánevního dna. Cvičit by měla též v klidu, bez močení. Stah vchodu poševního a jeho uvolnění je třeba opakovat v jednom několikaminutovém cyklu asi 50x. Doporučuje se opakovat takový nácvik nejméně 3x denně. Cílem nácviků je zvýšení síly stahu poševního vchodu při zavedení penisu tak, aby bylo možné pohlavní úd v pochvě fixovat a zadržet. Zvyšuje se tak pochopitelně nejen sexuální prožitek pacientky, ale též partnerův.

Mezi lidmi je velmi zakořeněn mýtus současného pocitového vyvrcholení u obou partnerů při souloži. Je třeba realisticky konstatovat, že takový současný orgasmus zdaleka není pravidlem. Proto jej nemůžeme klást jako normu k řešení sexuálních problémů lidí. Velká část partnerských dvojic dosahuje orgasmus ženy prakticky jen nekoitální stimulací a nevidí v tom nic nepřirozeného. Moderní sexuologie učí, že o prožitkové kvalitě pocitového vyvrcholení nerozhoduje tolik místo jeho vyvolání, jako úroveň citového vyladění. Existují jistě ženy, sexuálně vzrušitelné především drážděním v hloubce pochvy, nebo na tak zvaném „bodu G“, stejně jako existují ženy, které lze snadno vzrušit povrchovým drážděním na pohlavních orgánech.