Nízký zájem o sex

Nízký zájem o sex (nízká sexuální touha)

Nízká sexuální touha je porucha, která se jen vzácně vyskytuje samostatně. Nejčastěji má souvislost s různými duševními a tělesnými potížemi, jakož i s partnerskými a jinými sociálními problémy. Nezájem ženy o pohlavní styky s konkrétním mužem někdy jen odráží navenek sotva postřehnutelný partnerský nesoulad. Jindy jde o stav, vyvolaný nadměrnou zátěží při nutnosti zvládnout současně péči o domácnost, děti, manžela a zaměstnání.

Z hormonálních příčin se může uplatnit nedostatek ženských hormonů (estrogenů) po přechodu. Taková porucha velmi dobře reaguje na léčbu malými dávkami těchto hormonů. Mnohá vleklá onemocnění vedou svým přímým i nepřímým vlivem k poklesu zájmu o sexuální život. Za všechna ostatní onemocnění v této souvislosti uveďme nádory rodidel a prsu, cukrovku, vleklé bolestivé stavy nejrůznějšího původu.

Snížení sexuálního zájmu může být vyvoláno též podáváním léků. Největší význam zde mají různé medikamenty, ovlivňující náladu a odstraňující úzkost.