Vaginismus

Vaginismus

Vaginismus je sexuální porucha, charakterizovaná silnými a mimovolními křečovitými stahy svalstva poševního vchodu. Stav se projevuje prstýnkovitými stahy pochvy při každém pokusu o proniknutí dovnitř. Pokusy o uvolnění poševního vchodu jsou silně bolestivé. K typickým stahům pochvy se někdy přidávají též odmítavé reakce až neochota a odpor ke každému dotyku na genitálu.

Vaginismus je častou příčinou tak zvaného „nekonzumovaného manželství“. Tyto páry se na lékaře obracejí nejčastěji jen proto, aby vyřešily problém neplodnosti - ta je samozřejmě bez spojení pohlavních orgánů jen obtížně řešitelná. Na takových dvojicích je zajímavé, jak dlouho, často celou řadu roků, dokáží žít ve spokojeném manželství, s pravidelnými sice, ale jen nekoitálními sexuálními styky.

Léčba vaginismu spočívá v postupném a trpělivém uvolňování zmíněných poševních stahů. Těžiště je samozřejmě v párových sexoterapeutických nácvicích. Jako podpůrnou léčbu lze použít prostředky s místně znecitlivujícím účinkem. Uplatnit se mohou různě dimenzované vibrátory, napodobující pohlavní úd. Jehož zavedení má býti léčbou umožněno.