Sex po přechodu

Sexualita v přechodu a po něm

Klimaktérium je pro některé ženy významnou zátěžovou situací. Jde o životní období, často spojené s typickými duševními i tělesnými problémy, které se samozřejmě mohou týkat též sexuality. Jen asi třetina žen má to štěstí, že prochází přechodem samozřejmě a takřka bez problémů.

Sexuálnímu životu žen v involučním věkovém období se věnuje stoupající pozornost. Mimo jiné také proto, že s prodlužujícím se průměrným věkem starších lidí v populaci neustále přibývá.

Kolem padesátky ve všech statistických šetřeních přibývá žen s nízkým sexuálním prožitkem, snižujícím se zájmem o pohlavní styky a s potížemi při pohlavním styku. Uvedené poruchy sexuálních funkcí jsou reakcí na nedostatečnou produkci ženských pohlavních hormonů (estrogenů). Všechny tyto poruchy dobře reagují na léčbu malými dávkami hormonů. v tabletách, náplastech, nebo injekcích, a také na hormony, podávané místně ve formě poševních kuliček, krémů nebo gelů.

Ženským sexuálním naturelem je dána skutečnost, že sexuální prožívání ženy je hodně odvislé od dostupnosti atraktivního a aktivního sexuálního partnera. Tento „mužský faktor“ ženské erotiky nabývá s věkem na významu. Všechny dostupné studie konstatují, že nejčastějším důvodem sexuální nečinnosti ve věku po padesátce je neexistence vhodného partnera. Tento faktor patří ovšem k těm, které ani nejmodernější medicína nedovede zatím zlepšit ani nahradit.