Premenstruační tenze

Nepříjemné pocity před menstruací (premenstruální tenze)

Je známo, že téměř polovina žen prodělává několik dní před termínem menstruace výrazné zhoršení duševního stavu. Tyto tenze mají většinou podobu málo závažnou, mohou však nabývat i závažných psychopatologických forem. S pohlavním životem tento stav souvisí tehdy, jestliže zhoršená nálada snižuje zájem ženy o sexuální život a její vzrušivost. Často bývají tyto fyziologické poruchy kombinovány s partnerskými konflikty, které do období menstruální tenze zákonitě patří.

V léčbě lehčích případů uvedené tenze se příznivě uplatňují především zklidňující medikamenty. Poměrně účinným opatřením je zde také podávání antikoncepčních tablet k potlačení ovulace.