Sex a těhotenství

Sexuální problémy v těhotenství a šestinedělí

U některých savců, a bude jich asi většina, samička v době březosti odmítá pohlavní styky. Někdy jich není ani fyzicky schopna. Ženy v těhotenství většinou sexuální styky neodmítají. Je však nesporné že zejména ve třetím trimestru gravidity se pohlavní zájem žen snižuje. Často pak k pohlavním stykům dochází především z iniciativy manžela a z ochoty mu vyhovět. Je pochopitelné, že menší zájem o pohlavní styky mají ženy s těhotenskými nevolnostmi. Tyto ženy také bývají více labilnější a jejich partnerské vztahy nejsou vždy harmonické.

V případech rizikových těhotenství lékaři poměrně často zakazují těhotným ženám pohlavní styky. Vždy je třeba v takovém případě mít na paměti možnost, řešit sexuální potřeby manžela nekoitálním sexem. Předejde se tak zbytečným partnerským konfliktům, a to zejména u mladých manželství méně inteligentních a méně pružných jedinců.

Nezdá se, že by pohlavní styky v těhotenství nějak ohrožovaly plod. Samozřejmě za předpokladu volby šetrných poloh při souloži. Určitým rizikem v pokročilých fázích těhotenství je možnost přenosu infekce do plodového vaku. Při zachovávání běžných pravidel sexuální hygieny a při dobrém zdravotním stavu manželů ani toto riziko není veliké.

Samozřejmé je, že nelze doporučovat pohlavní styky v těhotenství tam kde při nich žena má bolesti, nepříjemné pocity a objevuje-li se byť jen slabé krvácení.

Obnovení pohlavního života po šestinedělí většinou nepřináší zvláštní problémy. U menší části manželských párů však určité potíže nastávají. Především se výrazně mění celá sociálně ekonomická situace dvojice. Dítě znamená nemalé sociální problémy. Stupňuje se pracovní i citová zátěž, a to zejména na straně ženy. Přes všechny pokroky a sociální vymoženosti je to stále žena, kdo do péče o dítě investuje více času a energie. Tato zátěž může vyústit do vyčerpání a depresí. Ty pak k poklesu zájmu o sex, ke snížení sexuální vzrušivosti.