Sterilizace

Sterilizace

Chirurgická sterilizace přerušením vejcovodů jako účinná antikoncepční metoda není u nás zatím příliš častá. Zahraniční zkušenosti s ní však jsou velmi dobré a lze očekávat, že bude častěji prováděna také u nás. Zejména u žen středního věku, které již své reprodukční předpoklady naplnily, je sterilizace metodou volby. Není pravda, že by přerušení vejcovodů vedlo automaticky k poruše zásobení vaječníků. Naopak, pohlavní žlázy produkují své hormony dále. Někdy pozorujeme určité negativní účinky sterilizace na náladu a na sexuální aktivitu žen. Promítnout se sem mohou také partnerské konflikty a problémy, které jsou prakticky všudypřítomné. Svoji roli může sehrát také pocit určité nedostatečnosti a nedokonalosti ženy jako reakce na zánik schopnosti početí. Nepříznivé reakce se objevují především tam, kde odhodlání ženy ke sterilizaci nebylo jednoznačné. Tedy v praxi zejména když rozhodnutí o sterilizaci bylo vynucováno partnerem nebo manželem. Čím důkladnější psychologická příprava, tím méně je negativních zkušeností s tímto chirurgickým zákrokem.