Léčba poruch plodnosti

Léčba poruch plodnosti

K zvýšení pravděpodobnosti oplodnění radíme dvojici, soustředit pohlavní styky do období maximální plodnosti ženy. Nemá smysl opakovat pohlavní styk krátce po sobě, protože kratší přestávka v sexuálním životě zpravidla zhoršuje parametry ejakulátu. Neplodným párům doporučujeme v tomto období spíše pohlavní styky ob den než několikrát denně.

Plodnost pomáhá zlepšit dobrá životospráva s omezením kouření a alkoholu. Dlouhodobě dbáme o pravidelný přívod vitaminů, zejména A a E.

Objem ejakulátu a někdy i počet a kvalitu spermií příznivě ovlivňuje vleklé podávání hormonů.

Jak již bylo uvedeno, plodnost muže často zlepší operace varikokély a důkladné léčení zánětů varlat, nadvarlat a prostaty.

Umělé oplodnění, inseminace, spočívá ve vpravení zárodečných buněk do rodidel ženy. Používá se tam, kde pohlavním stykem není cesta spermií do rodidel ženy umožněna (poruchy vývoje pohlavního údu, neschopnost pohlavního spojení). Pokud byla u muže zjištěna nepřítomnost spermií, je možná také inseminace heterologní, prováděná semenem anonymního dárce.

Důležité je, aby se neplodný pár obrnil trpělivostí, protože jak již bylo řečeno, vše ve vyšetřování a léčbě poruch plodnosti trvá dlouho. Jen v malém procentu případů můžeme z vyšetření soudit na úplnou neschopnost početí ve vztahu k „mužskému faktoru“. Tak je tomu jen v těch případech, kdy vyšetřený ejakulát neobsahuje žádné živé spermie. V ostatních případech je každý závěr jen statistický a trpí neurčitostí. Vše co o vztahu kvality ejakulátu a plodnosti víme svědčí o tom, že snížený počet spermií a jejich snížená pohyblivost podstatným způsobem prodlužují dobu, po kterou je dvojice nucena o početí usilovat.

Ještě donedávna jsme často nemohli mužům s těžkými poruchami plodnosti nabídnout nic lepšího, než umělé oplodnění jejich manželky spermiemi anonymních dárců. Lékařství však učinilo v této oblasti neuvěřitelný pokrok. V případech těžkých poruch mužské plodnosti dnes dobrou šanci na početí dává program mimotělového oplodnění. V takovém programu dnes již moderní technologie umožňují oplodnění vajíčka jedinou spermií, a to prakticky bez ohledu na její pohyblivost. Tato procedura je však dosti nákladná a ženu zatěžující. Proto by před jejím podstoupením měla neplodná dvojice trpělivě podstupovat méně nákladná a méně zatěžující vyšetřovací a léčebné postupy.