Poruchy plodnosti

Poruchy plodnosti mužů můžeme rozdělit na vrozené a získané. Z vrozených poruch jsou nejvýznamnější různé vývojové poruchy pohlavních žláz. Těžkými poruchami plodnosti trpí často muži, jejichž varlata nesestoupila do šourku včas. Zejména byla-li porucha sestupu varlat oboustranná, a jsou-li varlata nápadně malá, je pravděpodobnost poruchy plodnosti vysoká.

Vrozená porucha může způsobit také neprůchodnost vývodných semenných cest. Bývá tomu tak při poruchách celistvosti chámovodů. Spermie jsou ve varlatech v dostatečném množství i kvalitě sice vytvářeny, avšak do semenné tekutiny se nedostanou.

Ne zcela jasná je souvislost poruch plodnosti muže se zmnožením žilních městků ve stopkách varlat, které se nazývá varikokéla. Je-li zmnožení žil v šourku chirurgicky ošetřeno, zlepšují se po určité době parametry ejakulátu a tím i plodnost.

Mezi získanými poruchami plodnosti se jako vyvolávající příčina nejvíce uplatňují záněty, zejména ve varlatech a nadvarlatech.

Z poruch ejakulace má pro rozmnožování význam především "suchý orgasmus" a nebo neschopnost pocitového vyvrcholení (a výronu semene) při pohlavním styku.