Sexuální funkce

Sexuální funkce

Psychickým základem pohlavního života každého jednotlivce je jednoznačné jeho ztotožnění se s vlastní sexuální rolí a sexuální orientací. Na tyto vlastnosti jsou vázána příslušná sexuální citová hnutí. Ať již erotické zaujetí nějakým objektem, (v případech jedinečně hodnoceného sexuálního objektu hovoříme spíše o stavech zamilovanosti), nebo prožitek sexuálního vzrušení. Nejsilnějším sexuálním citovým hnutím je pak pocitové vyvrcholení (orgasmus).

Prožitek sexuálního vzrušení je doprovázen rozšířením cév v celé oblasti pohlavních orgánů. Nejzřetelnějším projevem této cévní reakce je zvětšení pohlavního údu a posléze také jeho pevné ztopoření (erekce). Při ztopoření se pohlavní úd zvětší a napřímí. Typického ztuhnutí je dosahováno při plném ztopoření tím, že v dutých topořivých tělesech se nahromadila krev, která pod stahy svalů pánevního dna kolem kořenů pohlavního údu dosahuje až tlaku podstatně vyššího, než jaký lze naměřit v cévním řečišti. Pružné a pevné pouzdro dutých topořivých těles penisu se při tom pevně napíná podobně jako stěna nafukovací matrace při plném nahuštění.

Ztopoření je poměrně složitý děj. O tuhosti penisu při erekci rozhoduje cévní zásobení a funkční stav celého hydraulického systému dutých topořivých těles. Cévy musí zabezpečit přítok krve, který je dostatečný k plnému ztopoření. Vztah mezi přítokem tepenné krve do topořivých těles a žilním odtokem z nich je určující pro výslednou kvalitu ztopoření. stupeň erekce.