Předčasná ejakulace

Předčasná ejakulace

Tato porucha je definována nápadně krátkým trváním pohlavního spojení. Zahrnuje širokou škálu krátkého trvání pohlavních styků, kterou nelze vždy a v každém případě charakterizovat jako sexuální poruchu.

Nepochybnou poruchou sexuální funkce je překotná ejakulace. Při té dochází k výronu semene již před zavedením údu do pochvy, při zavádění, nebo hned po několika kopulačních pohybech. Trvání pohlavního styku je ovšem možné hodnotit jen za předpokladu, že muž má příležitost k pravidelným a dostatečně častým stykům.

Nejvíce těchto mužů přichází k sexuologickému vyšetření ve věku mladém, do 30 roků. Většinou jde o záležitost konstituční. Stav kolísá podle toho, jak se daří realizovat pohlavní styky. Mnoho záleží na partnerských poměrech. Jsou ženy tolerantní, kterým krátké spojení nevadí. Jsou však ženy s vysokou úrovní očekávání, které dovedou muže s předčasnou ejakulací stresovat. Nejtypičtější je situace, při které muž má překotnou ejakulaci hlavně proto, že nesouloží pravidelně. Žena pak nesvolí k častějšímu styku, protože ten je koneckonců je „tak krátký, že to nestojí za to". A začarovaný kruh se uzavírá.

V posledních letech se v léčení překotného výronu semene doporučuje tak zvaná „stiskací technika“. Jde o manévr dobře známý již ve starověku. Spočívá v tom, že silný stisk žaludu zastaví rozvoj ejakulačního reflexu. Ve starověkých erotických textech se k podobnému účelu doporučoval kromě stisků penisu též intenzivní tlak na hráz. Partneři s předčasnou ejakulací dostávají zásadní instrukci, aby na delší dobu přestali usilovat o pohlavní spojení. Současně se ovšem mají pravidelně sexuálně stýkat a k jejich oboustrannému sexuálnímu ukojení má docházet při vzájemném dráždění na přirození. Při vzájemném erotickém mazlení pak žena při tření pohlavního údu silným stiskem žaludu zastaví hrozící ejakulaci. Smyslem těchto nácviků je přesvědčit muže tak, aby byl schopen vysoké úrovně sexuálního vzrušení bez výronu semene. Nespornou výhodou takové párové nácvikové léčby je důraz na jiné sexuální aktivity než je pohlavní spojení.

Jako podpůrnou terapii lze u překotné ejakulace využít krémy nebo spreje, obsahující látky s místně znecitlivujícím účinkem. Ty sníží citlivost penisu a tím pomáhají pohlavní spojení prodloužit. Uplatňují se zde rovněž některé látky, ovlivňující náladu.