Sexuální poruchy

Sexuální poruchy jsou charakterizovány narušením, nebo úplným zánikem některé ze základních sexuálních funkcí. V oblasti pohlavního vzrušení jde o sílu sexuální touhy a stupeň vyjádření prožitku sexuálního vzrušení, který lze hodnotit podle rozšíření cév pohlavních orgánů (a kvality tuhosti pohlavního údu, erekce). Schopnost dosažení pocitového vyvrcholení (orgasmu) je další důležitou kvalitou. Na prožitek orgasmu bývá vázán výron semene (ejakulace), který může být rovněž ve svém průběhu narušen.

Sexuální poruchy nebývají pro muže úplně lhostejným jevem. Nejistota v intimním životě se zpravidla nějakým způsobem rušivě uplatní v náladě a prožívání. Neúspěchy v partnerských vztazích podlamují sebevědomí, stávají se zdrojem životního pesimismu a pocitů méněcennosti. Naopak, uspokojivé sexuální fungování je zdrojem kladných citových prožitků a má na náladu a sebedůvěru jednoznačně příznivý vliv.