Partnerský nesoulad

Partnerský nesoulad

V partnerských vztazích mohou být sexuální poruchy důvodem k otevřeným nebo skrytým konfliktům. Od pravé poruchy sexuálních funkcí musíme proto důsledně odlišovat problémy v pohlavním soužití té které dvojice. Takové problémy, které nemají povahu sexuální poruchy, ale mohou partnerské soužití vydatně narušit, označujeme jako „partnerský sexuální nesoulad“. Z různých důvodů se mohou představy a očekávání v sexuálním soužití u obou členů dvojice výrazně lišit. Nejčastější příčinou takového nesouladu je narušená, nebo zcela chybějící výměna informací o názorech, postojích a očekáváních mezi partnery. Také se zde uplatní nejrůznější falešné představy a mýty , které o sobě lidé mohou mít. Poznatky o dobře fungujících manželstvích nám říkají, že více než polovina takových dvojic hlásí, že není se svým sexuálním životem tak úplně spokojena. Určitý párový nesoulad v oblasti intimního soužití existuje tedy poměrně často.

Výskyt sexuálních poruch v populaci není přesně znám. Nesporné je, že tyto stavy se alespoň ve své mírnější (a dočasné) podobě vyskytují alespoň někdy v životě u většiny lidí. V nedávno provedeném průzkumu sexuálního chování reprezentativního vzorku české populace uvedlo 17% žen a 19% mužů, že někdy v životě trpěli nějakou sexuální poruchou. Ve stejném průzkumu 11% žen a 15% mužů uvedlo, že mají sexuální problémy v době vyšetření.