Mužská plodnost a její poruchy

Mužská plodnost a její poruchy

Početí není u lidské dvojice věcí samozřejmou a jednoduchou. Vždyť dvojice zdravých plodných lidí dospěje při pravidelných pohlavních stycích k otěhotnění ženy v průběhu jednoho roku jen asi ve třech čtvrtinách případů. O klinické neplodnosti proto hovoříme až tehdy, zůstává-li pár déle než rok nedobrovolně bezdětný. Takto definovanou neplodností trpí asi jedna sedmina všech mladých manželství. Poruchy plodnosti jsou tedy jevem dosti častým. Pravděpodobnost početí při častých a pravidelných nechráněných pohlavních stycích dvou zdravých partnerů v jediném lunárním cyklu ženy je tedy nižší než 15%. K oplodnění vajíčka dojde samozřejmě častěji. Je však prokázáno, že téměř dvě třetiny oplozených vajíček zaniknou bez toho, že by se usídlila v děloze. Funguje zde výkonný selekční mechanismus, který z reprodukčního procesu vyřazuje zárodky z nějakého důvodu života neschopné.

Lidská reprodukční výkonnost se na první pohled může zdát nízká. To však je velmi povrchní a relativní soud. Všechno v lidském rozmnožování trvá poměrně dlouho. Proto jsou také časově náročné vyšetřovací a léčebné postupy. Netrpělivost není zde na místě.