Mužské pohlavní buňky

Tvorba mužských zárodečných buněk, spermií, je obdivuhodný proces, zahrnující současně probíhající mnohočetná buněčná dělení, tvorbu a vyzrávání spermií, a to vše pod účinnou hormonální kontrolou. Varletních kanálky, v nichž se děje tvorba spermií, jsou poměrně rozsáhlé a tvoří podstatnou část objemu varlat. V rozvinutém stavu by měřily několik kilometrů. Vzniká v nich denně i několik desítek milionů spermií. Celý cyklus vytváření a zrání spermie trvá asi 80 dní. Má-li být hodnocena jakákoliv léčba poruch plodnosti, je třeba medikamenty podávat minimálně po uvedenou dobu, tedy téměř tři měsíce.

Mužská zárodečná buňka, spermie sestává z hlavičky, přechodné části a bičíku (Obr. č. 3). Nejvýznamnější součástí je nesporně genetický materiál v jádru hlavičky. Bez dobrého pohybu spermie není schopnost oplodnění za přirozených okolností vůbec myslitelná.

Za patologických okolností může být tvar spermií různě deformován. Mezi nejčastější tvarové odchylky patří změny tvaru a velikosti í hlavičky, zdvojení nebo defektní utváření bičíku spermie a podobně. Tvarově nedokonalých spermií by s ejakulátu nemělo být více než polovina.

Spermatická tekutina, ejakulát, vzniká míšením spermií s odměsky nadvarlat, vesikul a prostaty. Na objemu ejakulátu se podílí největší měrou sekrety měchýřkových žláz (dvě třetiny a více z objemu seminální plazmy), zbytek tvoří odměsky prostaty a žlázek močové trubice. Z nadvarlat a chámovodů přichází jen nepatrná část objemu spermatické tekutiny.

Pro hodnocení spermiogramu je důležité, aby vzorek byl získán za standardních podmínek a způsobem, který co nejméně narušuje životaschopnost spermií. Základní podmínkou je přiměřené trvání sexuální abstinence před vyšetřením. Své pacienty žádáme, aby se zdrželi výronu semene 4 - 6 dní před vyšetřením. Ejakulát získá vyšetřovaný muž zpravidla onanováním do připravené odběrné nádobky. Pacient může ejakulát přinést z domova, pokud je transport možný do hodiny po získání. Důležité je, aby definitivní závěry o plodnosti vyšetřovaného muže nebyly vyslovovány po analýze jediného vzorku. Vždy je třeba provést minimálně dva, lépe tři a více vyšetření, mezi nimiž má být několikaměsíční odstup.