Poruchy erekce

Poruchy erekce

Poruchy ztopoření jsou vůbec nejčastější sexuální poruchou u mužů. S tímto problémem se alespoň někdy v životě setká naprostá většina mužské populace. Ojedinělá selhání ztopoření nelze označovat za sexuální poruchy v pravém smyslu slova. Jako sexuální poruchu hodnotíme až takový stav, kdy ztopoření opakovaně nedosahuje té úrovně, která by dostačovala k uspokojivému spojení pohlavních orgánů.

Výskyt poruch ztopoření se zvyšuje s věkem, zejména u mužů po čtyřicítce. Porucha ztopoření může být zcela izolovaná. Ve většině případů se jedná o kombinaci poruch ztopoření s dalšími sexuálními problémy. Především se sníženou sexuální touhou, sníženou vzrušivostí, nebo s předčasnou ejakulací.

Rozlišujeme poruchy erekce úplné a neúplné. Při úplné poruše je tvrdost pohlavního údu nedostatečná za všech okolností. Tedy také při ztopoření, která se samovolně dostavují ve spánku a při ztopoření pozorovatelném ráno po probuzení.

Neúplné poruchy ztopoření jsou v klinické praxi mnohem častější. Problémy s nedostatečnou tuhostí pohlavního údu se u těchto mužů vyskytují jen někdy a v některých situacích, nebo s některými sexuálními partnerkami.. Jsou třeba potíže s erekcí při souloži, nejsou však významně narušeny spánkové erekce a ztopoření v průběhu onanování.

Trpí-li muž úplnou poruchou ztopoření, není zpravidla pochyb o tělesné příčině potíží. Naproti tomu neúplné poruchy jsou velice složité co do možných příčin. Prolínají se u nich vlivy tělesné, duševní, partnerské a sociální. Každý případ je proto nutné hodnotit zcela individuálně.

Ve věku do 30 roků trpí poruchami erekce jen několik málo procent mužů. Po šedesátce již více než desetina mužů trpí těžkými poruchami erekce a jejich výskyt s věkem dále roste. Ve starších věkových skupinách téměř polovina mužské populace čas od času selhává při pokusu o pohlavní spojení. Ne každá taková porucha je odborně vyšetřována a léčena. Postižení muži často buď na partnerský sex rezignují, nebo se spokojí v rámci partnerského vztahu s nekoitálním sexem.