Příčiny poruch erekce

Nejčastější příčiny poruch erekce

Každé záporné duševní hnutí pochopitelně narušuje prožitek sexuálního vzrušení, nebo snižuje sexuální vzrušivost a touhu, a tak může způsobit také selhávání ztopoření. Důležité je, že duševně navozené poruchy ztopoření erekce prakticky nikdy nejsou úplné. Není možné, aby duševní příčina zablokovala ze sexuálních funkcí jen ztopoření. Naopak, zpravidla se nepříznivé duševní hnutí uplatňují skrze snížení úrovně pohlavního vzrušení. Z různých duševních stavů se zde uplatňují především deprese, úzkosti a obavy z neúspěchu. Vzácněji zlost a jiné záporné pocity, pociťované vůči sexuální partnerce či partnerkám.

Některé poruchy ztopoření mají spíše povahu partnerského sexuálního nesouladu. Muži s nespolehlivou erekcí bývají dosti pochopitelně v přístupu k partnerce nejistí. Tuto jejich nejistotu může ještě žena dále zvýšit. Ať již vědomě, či nevědomě. Podle principu "všechno nebo nic" ženy někdy odmítají jakékoliv pohlavní styky s „impotentním“ mužem. Je to zásadní chyba, protože právě pokračování v sexuální aktivitě i bez dobrého ztopoření může rozhodným způsobem napomoci v překonávání poruchy.

Poruchy ztopoření mohou být motivem k žárlení, ať u pacienta, nebo u jeho partnerky. Taková situace dále zhoršuje citový soulad dvojice a přispívá tak k upevnění poruchy.

Problémy se začátečnickou nesmělostí a trémou jsou základem debutantních poruch erekce u mladých mužů, kteří se pokoušejí o první partnerský sex. Platí zde podobně jako v jiných takových případech, že žádný učený z nebe nespadl. S postupným získáváním zkušeností se tyto poruchy zpravidla rychle upravují.

Tělesné příčiny poruch erekce mohou spočívat v poruše stavby topořivých těles. Problémy někdy činí jizvy po úrazech, nebo zakřivení pohlavního údu při místním onemocnění vazivových pouzder dutých topořivých těles. Časté jsou poruchy cévního zásobení penisu, zejména u starších mužů při postižení kornatěním tepen (arteriosklerózou). K tělesným příčinám poruch ztopoření patří též postižení nervového aparátu nervovou nemocí nebo úrazem.